സാംസ്‌കാരിക വിശേഷങ്ങള്‍

കോഴിയാണോ മുട്ടയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് ?

കോരസണ്‍ വര്‍ഗ്ഗീസ് 2018-02-13 03:55:23am

 പ്രധാനമന്ത്രി ആകാൻ നെഹ്രുവിനേക്കാൾ മെച്ചം  പട്ടേലായിരുന്നുവെന്നു മോഡി !!!


OUR SUPPORTERS
* BOOK O TRIP   * CEMAT AUTO SERVICES   * VINCENTEE DIAMONDS   * CROSS ISLAND REALTY ONE INC.   * BROOKHAVEN HEART   * EAST COST MORTGAGE   * FAMILY DENTAL CARE, Dr NINA PATEL   * GREEN POINT TRAVEL- SHAJI   * HEDGE BROKERAGE   * QUEENS NASSAU CARDIOLOGY & INTERNAL MEDICINE   * KERALA HOUSEBOAT   * LAKELAND CRUISES   * MODERN CABINETS   * PROFESSIONAL ACCOUNTING & TAX CONSULTING.INC.   * KERALA KITCHEN   * US INSURANCE AGENCY   * CANYON MORTGAGE   * VINOD KEARKE   * BHAGAT AUTO   * RELIANCE TITLE AGENCY   * SANGHOM WORLD TRAVEL   * SHRADDHA ADHVARYU- DENTAL CLINIC