സാംസ്‌കാരിക വിശേഷങ്ങള്‍

കോഴിയാണോ മുട്ടയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് ?

കോരസണ്‍ വര്‍ഗ്ഗീസ് 2018-02-13 03:55:23am

 പ്രധാനമന്ത്രി ആകാൻ നെഹ്രുവിനേക്കാൾ മെച്ചം  പട്ടേലായിരുന്നുവെന്നു മോഡി !!!