ചലച്ചിത്രോത്സവം (IFFI)

48th IFFI 2017 -Awards declared-Vivian Qu ,best director for her Mandarin film Angels Wear,Malayalam Actor Parvathi adjudged as Best female Actor,Kiro Russso best Debut Director

A MeeraSahib 2017-11-29 05:50:40am

Malayalam Actor Parvathi adjudged as Best female Actor for her performance in the film Take off directed by Mahesh Narayanan . Vivian Qu ,best director for  her Mandarin film  Angels Wear White.Take off also received Special Jury mention.Atom Egoyan received the Lifetime Achievement Award .“120 BEATS PER MINUTE” bags Best Movie award at IFFI 2017, received Golden Peacock Trophy. Amitabh Bachchan receives Indian Film Personality of the Year award.Marathi Film ‘Kshitij- A Horizon’ gets the ICFT-UNESCO Gandhi Medal.The nine day long International Film Festival of India 2017 concluded today in a colourful closing ceremony held at Goa.o Atom Egoyan received the Lifetime Achievement Award .“120 BEATS PER MINUTE” bags Best Movie award at IFFI 2017, receives Golden Peacock . Amitabh Bachchan receives Indian Film Personality of the Year award.Marathi Film ‘Kshitij- A Horizon’ gets the ICFT-UNESCO Gandhi Medal. The 9 day long International Film Festival of India 2017 concluded today in a colourful closing ceremony held at Goa. 

 
 
           
French movie ‘120 Beats per Minute’, directed by Robin Campillo bagged the award for Best Film in IFFI 2017. The award came with the Golden Peacock trophy, certificate and a cash prize amount of Rs. 40, 00,000 shared between the Director and the Producer equally. Nahuel Pérez Biscayart, for his role in 120 Beats per Minute bagged the best actor award, picking up the Silver Peacock. 120 Beats per Minute tells the story of a group of activists in Paris in early 1990’s, taking on government agencies and major pharmaceutical companies, battling for HIV/AIDS patients.
The Best Director award was given to Vivian Qu for the film ‘Angels Wear White’, who bagged the Silver Peacock Trophy and cash prize of Rs. 15,00,000. While Parvathy Thiruvothu Kottuvata was awarded the Best Actress award for the Malayalam film “Take Off”, Nahuel Pérez Biscayart won the Best Actor Award for the film “'120 Beats per Minute”. Both received the Silver Peacock Trophy and cash Prize of Rs 10,00,000 each. Special Jury award, which carries the Silver Peacock Award and a cash prize of Rs. 15,00,000, was awarded to Mahesh Narayanan for his Malayalam movie ‘Take Off’. Kiro Russo received the award for ‘Best Debut Feature Film of a Director’ for his Spanish Movie ‘Dark Skull’.
Shri Amitabh Bachchan, award winning and acclaimed actor was honoured with the Indian Film Personality of the Year 2017 for his contribution to Indian Cinema. The 75-year-old actor's glorious career has spanned almost five decades, in which he has been decorated with a plethora of national and international honours.
 
 Acclaimed Canadian filmmaker, Atom Egoyan was conferred the Lifetime Achievement Award at the closing ceremony of International Film Festival of India (IFFI) 2017.  The festival also honoured his work with a special film section that had screened 3 films produced by the 57-year-old filmmaker. Atom Egoyan is best known for his films "Exotica", "The Sweet Hereafter" and "Chloe". The lifetime achievement award consisting of a cash prize of Rs. 10,00,000 is conferred upon a master filmmaker for his/her outstanding contribution to cinema.The ICFT –UNESCO Gandhi Medal was awarded to Marathi Movie 'Kshitij- A Horizon', directed by filmmaker Manouj Kadaamh. This award, instituted by the International Council for Film & Television, Paris and UNESCO is given to a film that portrays the Gandhian values of peace and harmony. The film is set on the life of Vacchi, 12 year old daughter of a sugarcane field labourer, who overcomes various challenges to pursue her education.
 
           
 
The closing ceremony of IFFI 2017 was anchored by Karan Johar, Sonali Bendre and Zaira Wasim and eminent Indian film personalities such as Salman Khan, Akshay Kumar, Katrina Kaif, Bhumi Pednekar, Sushant Singh Rajput, Sidharth Malhotra and Huma Qureshi graced the closing ceremony. The closing ceremony also witnessed scintillating performances from known artistes 
 
 
Kiro Russo director bolivia എന്നതിനുള്ള ചിത്രം
 
The International Competition jury  headed by renowned filmmaker Muzaffar Ali, and his co jury members  Festival director Maxine Williamson from Australia, Actor-Director Tzahi Grad from Israel, Russian Cinematographer Vladislav Opelyants, Director and Production Designer Roger Christian from the United Kingdom decided the awards.
 
The following films vied for Peacock awards at IFFI 2017:
Ana, mon amour Dir.: Cãlin Peter Netzer (Romania-Germany-France എന്നതിനുള്ള ചിത്രം
1. Ana, mon amour
Dir.: Cãlin Peter Netzer
(Romania-Germany-France / 2017 / 125 / DCP)
BPM (120 battements par minute) Dir.: Robin Campillo എന്നതിനുള്ള ചിത്രം
2. BPM (120 battements par minute)
Dir.: Robin Campillo
(France / 2017 / 144 / DCP)
Angels Wear White Dir.: Vivian Qu എന്നതിനുള്ള ചിത്രം
3. Angels Wear White
Dir.: Vivian Qu
(China / 2017 / 107 / DCP)
 
4. Racer and the Jailbird (Le Fidèle)
Dir.: Michaël R. Roskam
(Belgium-Netherlands-France / 2017 / 130 / DCP)
Dark Skull (Viejo Calavera) Dir.: Kiro Russo (Bolivia-Qatar / എന്നതിനുള്ള ചിത്രം
5. Dark Skull (Viejo Calavera)
Dir.: Kiro Russo
(Bolivia-Qatar / 2017 / 80 / DCP)
 
Freiheit mit Johanna Wokalek
6. Freedom (Freiheit)
Dir.: Jan Speckenbach
(Germany-Slovakia / 2017 / 100 / DCP)

The Great Buddha + Dir.: Huang Hsin-Yao എന്നതിനുള്ള ചിത്രം

7. The Great Buddha +
Dir.: Huang Hsin-Yao
(Taiwan / 2017 / 102/ DCP)


Blank 13 Dir.: Takumi Saito എന്നതിനുള്ള ചിത്രം

8. Blank 13
Dir.: Takumi Saito
(Japan / 2017 / 70 / DCP)

Marionette Dir.: Lee Han-Uk എന്നതിനുള്ള ചിത്രം

9. Marionette
Dir.: Lee Han-Uk
(South Korea / 2017 / ?? / DCP)

still-night-still-light-one
10. Still Night Still Light (Mes Nuit Feront Echo)
Dir.: Sophie Goyette
(Canada-China-Mexico / 2017 / 98 / DCP)
Shuttle Life (Fen Bei Ren Sheng)Dir.: Tan Seng Kiat (Malaysia / എന്നതിനുള്ള ചിത്രം
11. Shuttle Life (Fen Bei Ren Sheng)Dir.: Tan Seng Kiat
(Malaysia / 2017 / 91 / DCP)
 
A Man of Integrity (Lerd) Dir.: Mohammad Rasoulof എന്നതിനുള്ള ചിത്രം
12. A Man of Integrity (Lerd)
Dir.: Mohammad Rasoulof
(Iran / 2017 / 117 / DCP)

Kachcha Limbu Dir.: Prasad Oak എന്നതിനുള്ള ചിത്രം

13. Kachcha Limbu
Dir.: Prasad Oak
(India-Marathi / 2017 / 110 / DCP)


ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രം

14. Take Off

Dir.: Mahesh Narayan
(India-Malayalam / 2017 / 139 / DCP)

15. Village Rockstars
Dir.: Rima Das (India-Assamese / 2017 / 87 / DCP)

 

OUR SUPPORTERS
* BOOK O TRIP   * CEMAT AUTO SERVICES   * VINCENTEE DIAMONDS   * CROSS ISLAND REALTY ONE INC.   * BROOKHAVEN HEART   * EAST COST MORTGAGE   * FAMILY DENTAL CARE, Dr NINA PATEL   * GREEN POINT TRAVEL- SHAJI   * HEDGE BROKERAGE   * QUEENS NASSAU CARDIOLOGY & INTERNAL MEDICINE   * KERALA HOUSEBOAT   * LAKELAND CRUISES   * MODERN CABINETS   * PROFESSIONAL ACCOUNTING & TAX CONSULTING.INC.   * KERALA KITCHEN   * US INSURANCE AGENCY   * CANYON MORTGAGE   * VINOD KEARKE   * BHAGAT AUTO   * RELIANCE TITLE AGENCY   * SANGHOM WORLD TRAVEL   * SHRADDHA ADHVARYU- DENTAL CLINIC