ഇവരെ അറിയാം

ഉപ്പുവെള്ളം കുടിവെള്ളമാക്കി ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി

പി.പി.ചെറിയാൻ 2017-02-07 01:42:49pm

പോർട്ട്ലാന്റ് (ഒറിഗൻ): കടലിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഉപ്പു വെള്ളം എങ്ങനെ കുടിവെള്ളമാക്കാം എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ കണ്ടെത്തിയ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥി ചൈതന്യ കരംചന്ദ് ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായി മാറി. ഒറിഗൺ പോർട്ട്ലാന്റ് ജെസ്യൂട്ട് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായ ചൈതന്യ ഭൂമിയുടെ 70 ശതമാനം വരുന്ന വെള്ളം പ്രത്യേകിച്ചു കടൽ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ചു കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കുടിവെള്ളമാക്കുന്നതിനുള്ള വിദ്യ കണ്ടെത്തിയത് സ്കൂൾ ലാബിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നായിരുന്നു.

വർഷങ്ങളായി ലോക പ്രസിദ്ധരായ പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഇതിനു പരിശ്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഇതിനാവശ്യമായ ചിലവ് കൂടുതലാകുമെന്നതിനാൽ തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ദിഭവിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. കുടിവെള്ളത്തിനായി നെട്ടോട്ടം ഓടുന്ന ലോക ജനതയെ സംബന്ധിച്ച് ചൈതന്യയുടെ പുതിയ പരീക്ഷണം പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ്. ചൈതന്യക്ക് യുഎസ് ഏജൻസി ഫോർ ഇന്റർ നാഷണൽ ഡവലപ്മെന്റിന്റെ 10,000 ഡോളർ അവാർഡ് ലഭിച്ചിരുന്നു. പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ടെക്നോളജി കേന്ദ്രങ്ങളും ചൈതന്യയുടെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.


OUR SUPPORTERS
* VINCENTÉ JEWELERS   * CEMAT AUTO SERVICES   * BOOK O TRIP   * LAKELAND CRUISE   * KERALA HOUSEBOAT   * FAMILY DENTAL CARE   * VINCENT CYRIAC   * EAST COAST CAPITAL   * CROSS ISLAND REALTYONE INC.   * PROFESSIONAL ACCOUNTING    * GREENPOINT TRAVEL   * KERALA KITCHEN